නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

අද ඉඳලා ලංකාව SEX වලින් අංක 1 වෙන්නේ නෑලංකාවේ නම බේරගන්න ක්‍රමයක් සයිබර් විරුවෝ විදියට ක්‍රමයක් අපි කල්පනා කරා. ඒ ක්‍රමේ තමයි දැන් අපි කියා දෙන්නේ. වැඩි විස්තර කතා නොකට කෙලින්ම ක්‍රමය කියන්නම්. අපි අද ඉඳලා google.lk අතාරිමු google.com පාවිච්චි කරමු.

විස්තරය: https://noobfm.com/viewtopic.php?f=11&t=53

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.