නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Linux පටන්ගමු


පරිගණක පැත්තෙන් ඉහලටම යන්න අදහසක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් අනිවා Linux වලටත් අතගහන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ පටගන්න යන්නේ windows වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ තත්වේ Linux පද්ධතියක් ගැන.
මට තේරීම් තුනක් තියෙනවා,
කියවන්න: http://noobforum.net/viewtopic.php?f=13&t=34

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.