නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

වින්ඩෝස් පරිගණකයෙ DLL Files Missing ද? // Dll Files Fixer 3.0.81.2643 Fixed Crack


මේ පිළිබදව සවිස්තරාත්මකව ලිපියක් කලිං පල කරා. මෙතනිං ඒක කියවන්න. මේක මටනං හුඟක් වැදගත් උන මෘදුකාංගයක්.

බාගන්න.


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.