නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

අන්තර්ජාලය - Internet - සටහනක්
අය වැයෙන් අන්තර්ජාල බදු අඩුකරාලු. ඉතිං අපේ බිල අඩු වෙයිද? එහෙමත් නැත්නම් සේවය වාසි දායක කරාවිද?

ලංකාවට මේ ලඟක් වෙනකන්ම තිබ්බෙ එක බැක්බොන් සර්වරයයි.
ඒ SLT ලගෙ.
අද වෙන කොට විදේෂීය එටිසලාට් සහ එයාටෙල් ආයත දෙකද සර්වර් දෙකක් පිහිටුවලා.
අවස්ථාවාදී රජේ කොහෙන් හරි සල්ලි හොයන්නෙ.
ඇයි SLT දියුණු කරලා අපිට ලාබෙට අන්තර්ජාලෙ දෙන්න බැරි? රටට සහනයක් වෙන්න බැරි?

කියන්න කෙනෙක් නෑ කරන්න දෙයක් නෑ. කළ හැක්කෙ මෙහෙම ශෝකාන්විත පෝස්ටුවක් පළ කිරීම පමණි.

දෙයියෝ සාක්කි!

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_backbone

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.