නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Internet Download Manager Final + Patch


IDM අළුත් සංස්කරණ සඳහා නිරන්තරයෙන් මෙම පිටුව යාවත්කාල වේ.
මේක ගැන ඉතිං මොනවා කියන්නද? Download IDM - Patch


පැච් කරන හැටි

IDM ෆෝල්ඩරය තුලට patch එක copy කොට එය  රන් කොට අදාළ උපදෙස් පිළිපදින්න.

ඒනං පිට්තමා  
Internet Download Manager Final + Patch
Last Reviewed by Author on 7 Jan 2016
Rating: 4.5

අපේ ෆෝරමයට එකතුවෙන්න.
comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.