නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

වෛරස් ආසාදනයෙන් පෙන් එකේ ෆයිල්, ෆෝල්ඩර්ස් හිඩ්න් වෙලාද? අන්හයිඩ් කරන්න බෑද?
මෙන්න ලේසිම විසදුමක් ඔබගේ ඩ්‍රයිව් එක තෝරා Reset කරන්න. 

බාගත කරන්න.

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.