නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Spiderman 4: The Amazing Spider-Man DVDrip [සිංහල උපසිරැසි සමඟ] 550MBThe Amazing Spider-Man(2012)

 136 min  -  Action | Fantasy | Thriller  -   3 July 2012 (USA)
7.5
Your rating:
  -/10 
Ratings: 7.5/10 from 126,336 users   Metascore: 66/100
Reviews: 843 user | 446 critic | 42 from Metacritic.com
Peter Parker finds a clue that might help him understand why his parents disappeared when he was young. His path puts him on a collision course with Dr. Curt Connors, his father's former partner.


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.