නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

බ්ලොගර් පෝස්ට් වලට Smileys දාමු.


Smileys වලිං පොස්ට් එකට හිත ඇදිලා යනවා වගේම තාත්වික බවත් වැඩිවෙනවනෙ. 

    adult smileys 

කොහොමද Smileys පෝස්ට් එකට දාන්නෙ? 

පොඩි වැඩක්. ඒ කියන්නෙ Copy past   


පහත රූපය මත ඔබා බලන්න. 


ජයම තමා   


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.