නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Nero 12 Platinum Patch


ඕනම එකක අළුත්ම වර්සන් එක පාවිච්චි කරන එක අපේ හැටිනෙ ඕං නීරෝ 12 හම්බ උණා.


මෙතනිං ට්‍රයල් එක (293MB) සහ පැච් එක බාගෙන හිටිනවා හොදා.
පැච් එක වෛරස් කියාවි ගනං ගන්න එපා

  • පරණ වර්සන් එක අන්ස්ටෝල් කරන්න.                                                                      
  • රිස්ටාට් කරන්න එපා.                                                                                                  
  • ඉන්ටනෙට් ඩිසේබල් කරන්න.                                                                                     
  • දැං අළුත් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. එතකොට රි ස්ටාට් කරන්න කීවම කරන්න.             
  • සීරියල් නම්බරේට මේක දෙන්න. 901E-0190-XL1C-8PML-7P7Z-8H70-CL4Z-X129
  • ඉන්ස්ටෝල්වෙලා අහවර උණාම,මෙතෙන්ට යන්න,                                                      
         C:\Program Files\Common Files\Nero                                                          
                                     - නැතිනම්, -                                                                           
            C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero                                                
  • එතෙන්ට බා ගත්ත පැච් එක Extract කරලා Past කරන්න. රන් කරන්න. Patch බොත්තම ඔබන්න.
  • පැච් එක සාර්ථකයි!                                                                                                                    
  • නැවත ඉන්ටනෙට් එනෙබල් කරන්න.                                                                                         
  • Nero 12 ගින්නක් නැතුව රන් කරන්න.                                                                                       
දැං ඕනනං පැච් එක රිමූ කරලා දාන්න.

ඒනං පිට් තමා! 

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.