නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

MAGIX Music Maker 2013 Premium [patch]


මේක ඇවිල්ලා Music කරන අයට වැදගත් මෘදුකාංගයක්. ඒවගේම ඕනෑම කෙනෙකුට ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ මෘදුකාංගය භාවිතාකරගෙන Melody නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ReMix කරන්න පුළුවන් Effects දාන්න පුළුවන්. Record කරන්න පුළුවන්. තවත් ගොඩාක්. 


Download Trial
Download Patch     

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.