නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Internet Explorer - Remove කරන හැටි.


Internet Explorer එක සාමාන්‍යය විදියට ඉවත් කරන්න බෑ. Internet Explorer වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග එන ෆීචර් එකක්.

අපි බලමු මේක ඉවත් කර ගන්නෙ කොහොමද කියලා.


  • ස්ටාට් සර්ච් බොක්ස් එකේ සෙවීමක් දමන්න " Add or remove Programs " කියලා.
  • දැං උඩිංම එන එක ඕපන් කර ගන්න.
  • දැන් වම්පස තීරුවේ ඇති " Turn windows features on or off  " යන්න මත ඔබන්න.
  • දැන් විවෘත යන වින්ඩෝවේ ඇති Internet Explorer ඉදිරියේ දමා ඇති හරිය ඉවත් කරන්න.
  • ලැබෙන මැසේජය Yes කරන්න.
  • Ok කරන්න.
  • රී ස්ටාට් කරන්න.
  • දැං Internet Explorer ඔබේ පරිගණකයෙන් ඉවත් වී ඇත.


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.