නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

FL Studio 10 - සංගීතය
මෙකත් මියුසික් කරන අයට වැදගත් මෘදුකාංගයක් මේ පිළිබදව කියන්න වැඩි දෙයක් දන්නෙ නෑ. ඒත්, ඉතා ප්‍රසිද්ධ ඉහළම ගණයේ මෘදුකාංගයක් නිසා ඕං දෙනවා.

මෙතනිං බා ගන්න.  ලිංකුව වැඩ නොකරයි නම්


Crack එක බාගන්න‍

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.