නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

ඕනෑම දෘඩ තැටියක් Burn කරමු, බූටබල් Image ෆයිල් හදමු 100%ක් නොමිලේ.


මෙක නොමිලේ දෙන ඉතා වැදගත් මෘදුකාංගයක්. ප්‍රීමියම් වර්සන් එකත් තියෙනවා. ඒකත ඕනනං දෙන්නං (කමෙන්ට් කරන්න) මෘදුකාංගය බාගත කිරීමෙන් පසු, මෙනු බාර් හි ඇති,
Help > Activation wizard  ඔස්සේ ඉදිරියට ගොස් ඔබට නොමිලේම මෙය ඇක්ටිව් කරගත හැක.

බූටබල් ඉමේජ් එකක් හදාගන්න හැටි

මුලිංම බූටබල් තැටිය ඔබගේ DVD rom එකට දාන්න පසුව Ashampoo වැ සටහන කියාත්මක කරන්න.
පහත රූප අනුගමනය කරන්න.

වැඩේ හරි. ඉමේජ් ෆයිල් එක හැදීම ක්‍රියාත්මකයි.

මෙතනිං බාගන්න.
ලිංකුව අක්‍රිය නම්


පිට් තමා.


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.