නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Adding tabs to explorer windows 7 vista


ලෙසටම හූ කියල පලවෙනි මෙව්ව එක.... ඉස්සෙල්ල බාගන්ඩ..

32බිට් වලට ▬▬▬▬  http://7plus.googlecode.com/files/7plus%20V.2.5.0%20X86%20Binary.zip

64 බිට් වලට ▬▬▬▬ http://7plus.googlecode.com/files/7plus%20V.2.5.0%20X64%20Binary.zipලෙසටම ඔය මෙව්ව එකෙන් කොරන්නෙ මේකයි... 


පෝස්ට් එක කොටන්ඩ කම්මැලියි බාගෙන දාගන්ඩ.. මං ගියා !


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.