නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

247°F 2011 Bluray [මිතුරකුගේ බීමත්කම නිසා] සිංහල උපසිරැසි සමඟ | 600MB 1 partමිතුරකුගේ බීමත්කම නිසා. සත්‍යය සිදුවීම් ඇසුරෙණි. 
247°F (2011)
 90 min  -  Horror | Thriller  -   1 September 2011 (Georgia)
5.2
Rating:
  -/10 
Ratings: 5.2/10 from 357 users
Reviews: 4 user | 4 critic
Four friends travel to a lakeside cabin for a carefree
weekend, the fun turns into a nightmare when 3 of them
end up locked in a hot sauna. Every minute counts and
every degree matters as they fight for their lives in the
heat up to 247°F.
Download

සිංහල උපසිරැසි www.baiscopelk.com

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.