නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

I Am Alive 500MB කෑලි 3 කෙලිංම බාගන්න.


Minimum System Requirements
* OS: Windows XP SP3, Vista SP1 or Windows 7
* CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ / Intel Pentium 4 630
* RAM: 1 GB, 2GB for Windows Vista/7
* HDD: 2 GB free disk space
* Graphics: Nvidia GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 2600XT
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9


Ubisoft Game එකක් ආයෙ තා මොනවත් කියන්න ඕනෙ නෑනෙ. මේක බාගෙන(Updated), පහත රූපෙ පියවර අනුගමනය කරන්න.


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.