නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

බ්ලොගට Google Search-Box එකක් දාමු.


පෙනුම:


මේක ඕන තැනකට දාන්න පුළුවන්. මම ඉතිං මේ දාන්න කියාදෙන්නෙ Side bar එකට. (ඔයාට ඕන තැනට දාගන්න අමාරුනං කොමෙන්ටුවක් දාලා අහන්න ලැජ්ජ නැතුව ඇ)
මුලිංම පහත කොටස හොයාගන්න.

<div id="sidebar-wrapper">

ඒකට පහතිං පහත කෝඩ් එක යොදන්න.<div id='search'>
<form action='http://www.google.com/search' method='get' target='_blank'>
<input name='sitesearch' style='display:none;' value='http://allbloglk.blogspot.com'/>
<input id='search-box' name='q' onblur='if(this.value==&apos;&apos;)this.value=this.defaultValue;' onfocus='if(this.value==this.defaultValue)this.value=&apos;&apos;;' style='width:120px;border:none;padding:3px 7px; font:12px Arial;color:#ddd; background:#444;border:1px solid #666;' type='text' value='සොයන්න...'/><input align='top' id='search-btn' src='http://4.bp.blogspot.com/-XiKQU5HUqKQ/T6Kr35X8ywI/AAAAAAAAA60/MBrf1Monv_Q/s1600/search.jpg' style='padding:0px 3px;' type='image' value='Search'/>
</form>
</div>

http://allbloglk.blogspot.com  වෙනුවට ඔයාගෙ URL එක යොදන්න.
කහ පාටිං තිබෙන ඒවා ඔයාට කැමති පරිදි වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්.


දැං පහත කොටස සොයාගන්න.

]]></b:skin>

එයට ඉහළින් පහත කෝඩ් එක යොදන්න.


#search{float:right}

වැඩේ අහවරයි පිට් තමා ජයවේවා! 

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.