නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Avengers 2012 DVDRip - Direct download - 1 Part 600MB
මෙම ලිංකුව ඔබේ IDM එකට Past කර බා ගන්න.

http://dl5.takfilm4.in/mohsen/movie/1391/5/Avengers-DVDRip-(TakFilm).mkv


බාගත කිරීමේ ලිංකු ක්‍රියාත්මක නොවේනම් කරුණාකර මෙම ස්ථානයේ ලිපියේ ලිංකුව සමඟ කමෙන්ට් කරන්න. නමුත් අපගේ වෙබ් හෝස්ටිං නොමැති බැවින් සහ මසකට වඩා පැරණි ලිපි වල අඩංගු බාගත කිරීමේ ලිංකු ක්‍රියාත්මක නොවේනම්, නව ලිංකු ලබාදිය හැකි බව ස්ථිර නොමැති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ස්තූතියි!


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.