නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

බ්ලොගේ Comments වල Anonymous Avatar එක මාරු කරමු.
පොඩි දෙයක් කරන්න තීන්නෙ.
Edit HTML වලට ගිහිං  පහත කෝඩ් එක හොයාගන්න.

</body>

දැං ඔය කෝඩ් එකට උඩිං පහත කෝඩ් එක දාන්න.

<script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.js'/>
<script>
$(&quot;img[src=&#39;http://img1.blogblog.com/img/anon36.png&#39;]&quot;)
.attr(&#39;src&#39;, &#39;
http://imgs.mi9.com/uploads/fantasy/945/pretty-girl-face_1024x768_13695.jpg &#39;)
.ssyby(&#39;blank&#39;)
</script>


ඔය රතුපාට ලිංකුවට ඔයාට ඕන පිංතූරයක් දාත හැකි.
ඒනං පිට් තමා ජයවේවා! 

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.