නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

නොමිලේ Audio, Video Convert කරන්න පට්ට. Free Studio 5මේවා තීනං ඉන්ස්ටෝල් කල හැක.


Windows XP SP3, Vista, Windows 7 and .Net Framework 2 SP2මේක පට්ට වාසි කන්වටරයක් ඇයි නොමිලේනෙ දෙන්නෙ. මේ මෘදුකාංගෙ තවත්  ඒ අයගෙම කන්වටර් ඇතුලු මෘදුකාංග  47ක් ඇතුලත්  කරල තමයි හදලා තියෙන්නෙ.
- convert video and audio files between different formats as well as iPod, PSP, iPhone, BlackBerry and all other popular mobile phones and devices;
- burn and rip DVDs and audio CDs;
- upload and download YouTube videos and music to your computer, iPod, PSP, iPhone or BlackBerry;
- perform basic editing of audio and video files;
- record videos and make snapshots;
- create 3D videos and images.
පහලිං මේ 47ම තියෙන තනි එක බාගන්න.

DownloadFree Studio 67.03MB

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.