නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

IP Hide කරමු.


මේක ඉතිං 100%ක් සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නෙ මේක පාවිච්චි කරාම ඔයා නෙට් එකට ඇතුල් වෙන්නෙ වෙන කොහේ හරි රටක තීන සර්වරේකිං. ඒක නිසා අන්තර්ජාල සබදතාවෙ වේගය නම් වැදගත් ඇ. එනං වීඩියෝව බලන්නකො. ඩවුන් ලෝඩ් වෙන්න දාලා. Download 

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.