නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Internet Explorer 9Internet Explorer 
අපි දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නෙ 
ෆයර්ෆොක්ස්.
නමුත් Internet Explorer 9 වෙබ් බ්‍රව්සරයත් අපිට 
හොද සේවයක් ලබාදෙන ආරක්ෂාකාරී වෙබ් 
බ්‍රව්සරයක්. 
වේගවත් බ්‍රව්සරයක් බව නොපැකිලිව අප කියමු.  
Internet Explorer 10 ත් ලගදිම එනවා 
කියන්නෙ.
Internet Explorer 9 බාගත කරගන්න.


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.