නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

WinX Video Converter

මේක නොමිලේ දෙන Video Converter එකක් මෙන්න මේ video formats, convert කරන්න පුලුවන්.

 AVI, ASF, DivX, Xvid, FLV, MPEG1/2, MOV, VOB, WMV

බාගන්න පහල බොත්තම ඔබන්න.


7.85MB
Download WinX Video Converter


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.