නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

ICON නොමිලේ හදමු.


මේ ගැන ඉතිං වැඩිය කියන්න දෙයක් නෑ පොඩි සොෆ්ට්වෙයා එකක්.


ScreenshotsIcoFX 1.6.4 පහළ බොත්තම ඔබලා බා බාගන්න.

File size: 1.46 MB
Free Download

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.