නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

ඔයා මෙහෙයුම් පද්ධති කීපයක් භාවිතා කරනවද?


ඔයා මෙහෙයුම් පද්ධති කීපයක් භාවිතා කරනවනං නිතර අවශ්‍ය වන මෙහෙයුම් පද්ධතිය බූට් වීමට තෝරා දෙන්නෙ මෙහෙමයි. Xp,Vista,7 හා Server 2003,server 2008/R2 ඔක්කොම ඒවයෙ කරන්න තියෙන්නෙ එකම විදිය තමා.මම ඉතිං කියන්නෙ 7 ගැන හොදේ...
 යන්න මෙහෙම

Computer properties>Advanced system setting>Advanced tab> Start up and recovery setting>system start up

ඔන්න ඕකෙ යටතෙ තීන Default operating system  එකෙං ඕන පද්ධතිය තෝරල දෙතෑකි.
time to display list of operating system කියන එකෙං කොච්චර වෙලාවක් අර මෙහෙයුම් පද්ධති තෝරන්න කාලය තිබිය යුතුද,ලෙස ලබාදෙතෑකි.සාමාන්‍යෙයන් ඔතන තීන්නෙ තත්:30 බව දන්නොනෙ.
හදල ඕකේ කරාම වැඩේ ගොඩ එලා.ජය වේවා!

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.