නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

නොමිලේ දෙන වෛරස් ආරක්ෂාව


නොමිලේ දෙන  ෙවරස් ගාඩ් ඒකක් තමයි Microsoft Security Essentials.මේක හරියන්නේ windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා පමණයි. ජෙනුඉන් නැත්නම් දාන්නත් බැ. නියම වෛරස් ගාඩ් ඒකක්.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Clamwin antivirus
මේක මෙන්න මේ මෙහෙයුම් පද්දති වලට දාන්න පුළුවන්:
Microsoft Windows 7 / Vista / XP / Me / 2000 / 98 and Windows Server 2008 and 2003.අනික ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න යන්නෙ 20MB ඉඩක්.
පරිගණකය අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධව සිටිනවිට,මෙම ඇන්ටි වෛරස් මෘදුකාංගය මගින් ආරක්ෂාව ලබාදෙන වෛරස් වල විස්තරයන්ට අදාළ ටේටාබේස් එකද අප්ඩේට් වීම නිතර සිදුවේ.වෙනත් ඇනටි වෛරස් මෘදුකාංග වලදී මෙන් පරිගණකය මන්දගාමී නොවේ.

මේවා තමයි තීන වාසි.හරි අමාරුයි සිංහලේට හරවන්න.

  • High detection rates for viruses and spyware;
  • Scanning Scheduler;
  • Automatic downloads of regularly updated Virus Database.
  • Standalone virus scanner and right-click menu integration to Microsoft Windows Explorer;
  • Addin to Microsoft Outlook to remove virus-infected attachments automatically.

බා ගත කිරීමට පහත බොත්තම ඔබන්න.


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.