නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

චිත්‍ර අදිමු


මේකත් හරියට Windows OS එක සමග දෙන Paint වැඩ සටහන වගේම තමයි.නමුත් පරිශිලකයාට සපයා තිබෙන Tools ගණන වැඩියි.පරිගණකය මන්දගාමී වීමක්ද නොවේ.පරිශිලකයාට ඉතාමත් මිත්‍රශීලී වැඩ සටහනකි.

Tools ටික නං ආයි පට්ටම පට්ටා.
බාගත කරන්න:


 Paint.NET v3.5.8


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.